המגמה הכללית - לימודי ארץ ישראל
מגמת לימודי בוקר - חגיגה של יום בשבוע
מגמת
שישי במכון - לסגור את השבוע, לפתוח את הראש
שביל ישראל - מכון אבשלום
סניפים וחוגים
קורס מורי דרך
טפסי הרשמה לטיולים

טיולי סביבתנו

 טופס הרשמה לשנת תשע"ז

 לרישום, יש למלא את טופס ההרשמה המצורף ולשלוח בפקס ל"סביבתנו" למספר 03-7419982
לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפונים 03-6983116

 


 

מידע כללי ונהלי הרשמה נוהלי רישום - באמצעות טופס הרשמה בפקס או במייל (כמפורט בעמƈ)
טופס הרשמה ניתן להוריד מאתר המכון או לבקש שישלח במייל, בפקס או בדואר.
אופן התשלום: באמצעות כרטיס אשראי בלבד!
אישור השתתפות - מטייל שהרשמתו אושרה, יקבל אישור מתאים לכתובת הדואר האלקטרוני
שצוינה בטופס הבקשה להרשמה.
ביטוח תאונות אישיות - מומלץ לכל מטייל לדאוג לביטוח מתאים ע״פ צרכיו ויכולתו. יובהר כי
"אגודת ידידי מכון אבשלום" אינה נושאת באחריות ביטוחית כלפי המטיילים. המטיילים יכולים לרכוש
ביטוח תאונות אישיות, פרטים במשרדדנו.
נוהל ביטול ההשתתפות - על פניה לביטול ההשתתפות מכל סיבה שהיא יחולו הכללים הבאים:
- עד שלושה שבועות טרם מועד הטיול: ביטול ההשתתפות אינו כרוך בתשלום.
- מהיום העשרים ואחד ועד שבעה ימים טרם מועד הטיול: יחולו דמי ביטול בסך: 30 שח
- בשבוע שלפני הטיול: יחולו דמי ביטול בגובה 50% ממחיר הטיול ולא יותר מ 90 ש״ח לאדם.
- אי הופעה לטיול ביום הטיול תגרור חיוב מלא.
- את הודעת הביטול יש להעביר בפקס או במייל בנוסף להודעה טלפונית למזכירות "סביבתנו".
'"אגודת ידידי מכון אבשלום" שומרת לעצמה את הזכות שלא לקיים טיול עקב מיעוט
משתתפים, תנאי מזג אויר או כל סיבה אחרת.
(עדכונים נדרשים יועברו לנרשמים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני).
מידע על נקודת המפגש תמסר לנרשמים כשבוע לפני המועד.

 


 

 

« דצמבר 2016 »
יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו שבת
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31